Aeroklub Dubrava - Aerodrom Zvekovac

- Web site Aerokluba Dubrava kod Vrbovca

Godišnja skupština - 2016

Jakov Mirkovic  1 April 2016 11:20:07
 AEROKLUB «DUBRAVA»
10342  D U B R A V A
ZAGREBAČKA 14
Broj: 3/2016.
Dubrava, 23.03.2016.

Na temelju članka 28. Statuta Aerokluba "DUBRAVA" sazivam sjednicu Skupštine Aerokluba "Dubrava" koja će se održati dana 09. travnja 2016. godine u prostorijama Aerokluba „Dubrava“, Pilotski Dom na Aerodromu Zvekovac, s početkom u 17:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.        Otvaranje sjednice Skupštine Aerokluba
2.        Izvješće o radu za 2015. godinu (Predsjednik AK-a)
3.        Izvješće o financijskom poslovanju u 2015. godini (blagajnik)
4.        Izvješće Nadzornog odbora, (predsjednik Nadzornog odbora)
5.        Izvješće o radu Suda časti (predsjednik Suda časti)
6.        Rasprava i donošenje zaključaka po podnijetim Izvješćima
7.        Donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2016. godinu,
8.        Prijedlozi i mišljenja  

Molim članove koji nisu podmirili svoje financijske obveze da to učine do sjednice Skupštine. Napominjem da je, temeljem odluke Skupštine Aerokluba, svaki član koji nije prisustvovao na najmanje dvije radne akcije dužan nadoknaditi nedolazak u iznosu od 100kn po akciji. Ujedno molim sve koji imaju prijedlog ili zahtjev za stavke Dnevnog reda da ga u pismenom obliku dostave tajniku AK "Dubrava".
Upućujemo članove da obavezno potvrde dolazak telefonski ili e-mail porukom na adresu predsjednik@akdubrava.net
 
PREDSJEDNIK:
Krešimir Crha, v.r.


O aerodromu Zvekovac / About Zvekovac airfiled

Jakov Mirkovic  9 February 2011 06:06:33
Airfield info:
ICAO code: LDZE

Tower frequency: 123,50 MHz AM (uncontrolled airspace, visual separation)

Operator Aeroklub Dubrava, phone: +385 91 3774 774


           
Regional VFR chart
Airfield chart
Image:O aerodromu Zvekovac / About Zvekovac airfiled


Geographical coordinates:
Latitude: 45,8212 deg. North

Longitude: 16,4987 deg. EastRunway info:

Heading: 04-22
Lenght x Width: 635 x 38 meters

Surface: Grass
Elevation: 360 feet MSL


APRON / Hangars positioned EAST from runway


95/98 octane automotive fuel available by road 5 km NE from the airfield (gas station "INA" in the town of "Dubrava")


View Larger Map

Vlažnost zemlje piste