Aeroklub Dubrava - Aerodrom Zvekovac

- Web site Aerokluba Dubrava kod Vrbovca

Godišnja skupština - 2020

Jakov Mirkovic  21 February 2020 12:52:48
AEROKLUB DUBRAVA
10342  DUBRAVA
Zagrebačka  br. 14
Broj: 2/2020.
Dubrava, 05.06.2020.


Na temelju članka 28. stavak 1. Statuta AEROKLUB-a  «DUBRAVA» sazivam redovnu sjednicu Skupštine AEROKLUB-a  «DUBRAVA» , koja će se održati dana
14. lipnja 2020. godine (nedjelja) 
u prostorijama Aerokluba "Pilotski dom" na Aerodromu Zvekovac, s početkom u 16:00 sati.
           
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

0. Otvaranje sjednice Skupštine AK-a,       
1. Izbor radnih tijela:  a) radnog predsjedništva,
                                 b) zapisničara,
                                 c) dva ovjerovitelja zapisnika.
2. Izvješće o radu AEROKLUBA "DUBRAVA" za 2019. godinu (predsjednika i blagajnika),
3. Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu te izvješće Suda časti
4. Razrješenje dužnosti dosadašnjeg rukovodstva AEROKLUBA "DUBRAVA"
5. Izbor predsjednika AEROKLUBA, 
6. Izbor članova Upravnog odbora AEROKLUBA "DUBRAVA"
7. Izbor članova Nadzornog odbora AEROKLUBA "DUBRAVA "
8. Izbor članova Suda časti,
9. Imenovanje tajnika AEROKLUBA "DUBRAVA"
10. Donošenje Odluke o određivanju osoba za predstavljanje i zastupanje AEROKLUBA "DUBRAVA"
11. Donošenje odluke o određivanju osoba za potpisivanje financijskih dokumenata.
12. Pitanja i prijedlozi.
      
Molimo članove da se odazovu na sjednicu Skupštine u zakazano vrijeme.


                                    PREDSJEDNIK:
                                    Krešimir Crha, v.r.

Vlažnost zemlje piste