Aeroklub Dubrava - Aerodrom Zvekovac

- Web site Aerokluba Dubrava kod Vrbovca

Godišnja skupština - 2018

Jakov Mirkovic  11 March 2018 19:43:37
AEROKLUB DUBRAVA
10342 DUBRAVA
Br.1/2018

06.03.2018

Na temelju članka 28. Statuta AEROKLUBA-a „DUBRAVA“ sazivam redovnu sjadnicu Skupštine, koja će se održati dana 24. ožujka 2018. g. (subota) u prostorijama AK „Dubrava“ na aerodromu Zvekovac s početkom u 16.00 sati.
 

                                        DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice Skupštine AK „DUBRAVA“
2. Izviješće o radu za 2017.g. (Predsjednik AK-a)
3. Izviješće o financijskom poslovanju (Blagajnik)
4. Izviješće Nadzornog odbora (Predsjednik N.O.)
5. Izviješće o radu Suda časti (Predsjednik Suda časti)
6. Rasprava i donošenja zakjučaka o izvješćima
7. Donošenje Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu
8. Prijedlozi i mišljenja.
9. Razno

Molim sva članove da se odazovu na sjednicu Skupštine te da podmire sve obaveze prema klubu.

                       PREDSJEDNIK
                       Krešimir CrhaVlažnost zemlje piste