Aeroklub Dubrava - Aerodrom Zvekovac

- Web site Aerokluba Dubrava kod Vrbovca

Godišnja skupština - 2015

Jakov Mirkovic  19 January 2015 14:56:15
AEROKLUB «DUBRAVA»
10342  D U B R A V A
ZAGREBAČKA 14
Broj: 1/2015.
Dubrava, 19.01.2015.

Na temelju članka 28. Statuta Aerokluba "DUBRAVA" sazivam sjednicu Skupštine Aerokluba "Dubrava" koja će se održati dana 01. veljače 2015. godine u prostorijama Aerokluba „Dubrava“, Pilotski Dom na Aerodromu Zvekovac, s početkom u 14:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.        Otvaranje sjednice Skupštine Aerokluba
2.        Izvješće o radu za 2014. godinu (Predsjednik AK-a)
3.        Izvješće o financijskom poslovanju u 2014. godini (blagajnik)
4.        Izvješće Nadzornog odbora, (predsjednik Nadzornog odbora)
5.        Izvješće o radu Suda časti (predsjednik Suda časti)
6.        Rasprava i donošenje zaključaka po podnijetim Izvješćima
7.        Donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2015. godinu,
8.        Prijedlozi i mišljenja  

Molim članove koji nisu podmirili svoje financijske obveze da to učine do sjednice Skupštine. Napominjem da je, temeljem odluke Skupštine Aerokluba, svaki član koji nije prisustvovao na najmanje dvije radne akcije dužan nadoknaditi nedolazak u iznosu od 100kn po akciji. Ujedno molim sve koji imaju prijedlog ili zahtjev za stavke Dnevnog reda da ga u pismenom obliku dostave tajniku AK "Dubrava".
Upućujemo članove da obavezno potvrde dolazak telefonski ili e-mail porukom na adresu predsjednik@akdubrava.net
 
PREDSJEDNIK:
Krešimir Crha, v.r.

Vlažnost zemlje piste